Kriza je životni izazov

Razna predavanja

Predavanje pod nazivom Kriza je životni izazov koje je grupa logoterapeuta Logosupport-a održavala po gradskim knjižnicama grada Zagreba i staračkim domovima.

Predavanje u Knjižnici Bogdana Ogrizovića

Predavanje "Kriza je životni izazov!" je održano 14. ožujka 2019. u Knjižnici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5 u Zagrebu.

Predavanje o logoterapiji i logoterapijskom pogledu na krizu je održala grupa edukanata logoterapije pod mentorstvom Cvijeta Pahljina, dr. med., spec. psihijatar, logoterapeut.

Više o logoterapiji pročitajte u letku.

Plakat o predavanju je ovdje.

Logoterapija je poseban pristup ozdravljenju duševnih problema koji se temelji na duhovnom pristupu. Osmislio ju je Viktor E. Frankl, austrijski neurolog i psihijatar. Logoterapija ili "terapija smislom" odgovara na osnovno čovjekovo pitanje: kakvog smisla ima moje postojanje? Kakvog smisla ima sadašnji trenutak? Kakvog smisla ima sve što mi se u životu događa? Logoterapija gleda čovjeka kao jedinstvenu, cjelovitu i neponovljivu osobu.